• Bakı, Azərbaycan, Eldar Tağızadə 18
  • Bizimlə əlaqə +994 12 441 31 90
  • info@altindash.az
  • Bakı, Azərbaycan, Eldar Tağızadə 18
  • Bizimlə əlaqə +994 12 441 31 90
  • info@altindash.az

Müqayİsə cədvəlİ

Müqayİsə Cədvəlİ

Malın adı Ölçü (ədədlə) 1m²/say.(ədədlə) 1 sıra 1 ədədin qiyməti (AZN) Cəmi məbləğ (AZN) 1m²/yapış.(kubla) 1m³ qiyməti (AZN) Cəmi məbləğ (AZN) 1m²/suvaq(kubla) 1m³ qiyməti (AZN) Cəmi məbləğ (AZN)
Kərpic 20/19/29 17 0,45 7,65 0,0099 100 0,9860 0,0281 70 1,97
Daş kubik 20/17/37 15 0,5 7,5 0,0111 100 1,1100 0,0283 70 1,98
Digər daşlar 20/19/40 13 0,6 7,8 0,0104 100 1,0400 0,0198 70 1,38
ALTIN DAŞ 20/19/39 13 0,85 11,05 0,0101 100 1,0140 0,0000 70 0,00

QEYD: USTA PULU SUVAQ ÜÇÜN 1 ÜZ - 3 AZN, 2 ÜZ - 6 AZN


MÜQAYİSƏ (MƏBLƏĞLƏ)

Malın adı Ölçü (ədədlə) 1m²/say.(ədədlə) 1 sıra 1m² daşın məbləği (AZN) 1m² yap-nın məbləği (AZN) 1m² suvağın məbləği (2 üz) (AZN) 1m² suvağın usta pulu(2 üz) (AZN) Cəmi məbləğ (AZN)
Kərpic 20/19/29 17 7,65 0,986 1,96707 6 16,60
Daş kubik 20/17/37 15 7,5 1,110 1,98135 6 16,59
Digər daşlar 20/19/40 13 7,8 1,040 1,3832 6 16,22
ALTIN DAŞ 20/19/39 13 11,05 1,014 0 0 12,06

ALTIN DAŞIN SƏMƏRƏLİLİYİ MƏBLƏĞLƏ VƏ %-LƏ

Malın adı Cəmi 2 üz (AZN) ALTIN DAŞ (AZN) MƏBLƏĞ (AZN) %
Kərpic 16,60 12,06 -4,54 -27,34
Daş kubik 16,59 12,06 -4,53 -27,29
Digər daşlar 16,22 12,06 -4,16 -25,64